Grønndulting – Positiv og bærekraftig atferdskorrigering

Til stadighet prioriteres bærekraften høyere, det er utviklet seg til en politisk nødvendighet og et kollektivt moralsk ansvar. De fleste ønsker å bidra med sitt, men det viser seg at opptil halvparten av kjøpsbeslutningene går på «autopilot» (Nygaard), uten at vi får tenkt over bærekraften atferden har. Disse ubevisste beslutningene er blitt mål for et nytt fenomen kalt grønndulting.

Grønndultingen, i et nøtteskall:

Bedrifter, myndigheter eller andre kan alle benytte grønndulting. Dette brukes for å endre ikke-bærekraftig atferd, og står som et alternativ til kontroll og straff. Dultingen går ut på å legge til rette for at kunder eller folk skal kunne velge bærekraftig, kanskje uten engang å være klar over det. Dette gjøres ved bruk av effekter som bryter folks ikke-bærekraftige «rutineatferd», eller det fremmes mange bærekraftige alternativer som «vanner ut» de ikke-bærekraftige.  Det er viktig at vedkomne ikke hindres i å ta noen valg, bare motiveres til å ta andre. Vi ser videre på hva dette betyr.

Ubevisst dulting – vi velger bærekraftig, men vet det ikke:

Se for deg at du handler forbruksartikler fra en nettbutikk. Når du har søkt og filtrert etter de kravene du måtte ha, kommer resultatene, og du vurderer og velger fra de øverste alternativene. La oss si at disse alternativene er plassert øverst av algoritmer, ettersom de er kategorisert bærekraftige. Dette påvirker kjøpsbeslutningen i bærekraftig retning, du er altså blitt dultet, men du vet det ikke.   

Slik dulting har fått en del kritikk for å være snikmanipulerende. Skal vi tåle å bli ledet på denne måten? eller ønsker vi heller synlige reguleringer og sanksjoner?

Bevisst dulting – Når vi må tenke oss om én gang til:  

Her ønsker vi å bryte med rutine og putte bevisstheten og bærekraften i førersetet.

Aktøren som ønsker å dulte må sørge for oppmerksomhet, slik at folk våkner fra «autopiloten».

Vi ser på et eksempel og tenker oss en person som skal på jobb. Hver dag går han gjennom den samme bygningen, der kan han velge mellom heis eller trapp for å komme opp i de øvrige etasjer. En dag står det et skilt som peker mot heisen og mot trappen, der står det henholdsvis «Heis» og «Gratis Trening». Personen som hver dag over flere år har tatt heis uten engang å tenke, blir satt ut av rutinen og befinner seg plutselig i en trapp.

Personen har for første gang på lenge tatt et valg ved denne oppgangen, som viste seg å bedre helsen over de kommende årene. Dette er bare et eksempel, fantasien er eneste grensen vi har for grønndulting.

Vi skal ikke tvinge – da går folk til opposisjon

Noen gang prøvd å kommandere barna dine rundt til å gjøre som du vil, og de har gjort det med et smil? Vi er selvfølgelig avhengig av regler og bestemmelser, men vi kan komme ganske langt med dulting også. En person som føler seg hindret eller føler valgfriheten blir berøvet, vil i mange tilfeller gjøre som de kommanderte barna, gå til opposisjon. Utfallet kan da slå andre veien, vi demotiverer det bærekraftige.

Vi kan altså tenke oss «ryddeleken» heller enn kommandoer, og på denne måten motivere for alternativer til dagens atferd (Nygaard).

Veien videre – Vi blir allerede dultet mot profitt, la oss gjøre det grønt!

Vi blir allerede dultet den dag i dag. Hylleplasseringer, algoritmer og reklame påvirker forbrukeratferden vår, men i retning profitt. Fremtidens metode å generere profitt vil innebære å bygge et bærekraftig image. Bedriftene vil kanskje finne mer økonomisk avkastning i grønndulting enn på profittdulting. De aktører som ikke følger med på endringer i etterspørsel, teknologi og politikk kan ende opp som Kodak. Etterspørselen blir stadig grønnere.

Grønndulting er i dag litt som de første datamaskinene; det kom bedre maskiner. 

Fenomenet er under utvikling og har mye rom for entreprenørskap, det vil komme bedre løsninger. La oss gjøre det gøy å være bærekraftige, hva er ditt bidrag?

Bidrag til dette innlegget kommer fra:

One Reply to “Grønndulting – Positiv og bærekraftig atferdskorrigering”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *