Carl Størmer – et sammendrag av foredrag

CARL STØRMER og “Jazzcode”.

I dag var Carl Størmer på besøk og holdt foredrag. Jeg har med notater, sammenfattet essensen av foredraget. Carl er foredragsholder og musiker, han knytter jazzen sammen med næringslivet. Under finner dere nyttige tips og info fra foredraget.

Carl´s generelle kjøreregler for foredrag:

For publikum:

 • Rett fokuset mot foredraget
 • Legg bort telefoner og PC´er
 • Delta i samtalen, engasjer deg, men unngå sidesamtaler med andre.

For foredragsholder:

 • Foredragsholder bør svare på spørsmål som kommer med en gang heller enn å “komme tilbake til”
 • Foredragsteksten bør formateres for skumlesning, få frem det viktigste
 • Han bør ikke kaste bort fokuset på å evaluere eller prosessere eget foredrag underveis, dette er bare å bruke energi på ting han ikke kan påvirke. Foredraget blir da dårligere.

Om Carl:

 • Har mye offentlig kunder ettersom disse ikke er offer for økonomiske konjunkturer.
 • Presenterer sitt eget konsept, kalt “jazzcode”
 • Har vokst opp med jazz, fokuset har ligget på trommer.
 • Selv i dag spiller han gjerne trommer et par timer om dagen
 • Læring og maksimalisere potensial er kjerneverdiene hans.
 • Han er overbevist om at den beste markedsføringen er å levere gode opplevelser gang på gang.
 • I dag knytter han gjerne lærdommen fra jazz sammen med økonomisk lærdom og erfaring fra næringslivet.

Utdanning:

 • Har tatt musikk-utdannelse i USA. Denne gangen lærte han ved å lytte, ikke søke youtube.
 • Har også master i økonomi.
 • Under studiene jobbet han gjerne med IT for en ekstra inntekt. Gjennom disse oppdragene fikk han fast jobb.

Karriere:

 • I ytterligere 5 år jobbet han med databaser og musikken parallelt, imidlertid ønsket han helst å jobbe med musikken og flyttet tilbake til Norge for dette.
 • Etter en tid ble han spraket fra bandet i Norge grunnet møtet med en dame. Herfra startet han i IBM (1995)
 • Han gjorde stor suksess i IBM frem til “.com” krisen (1999)
 • Denne krisen var svært konstruktiv for Carl, og han tok med seg erfaringen videre.
 • Etter karrieren i IBM bygde han opp egen forretning med heldig hjelp fra markedskreftene
 • Han sluttet i denne forretningen da den var blitt selvgående, han var ikke ledig lenge før han fikk en telefon fra Bjørn Kjos. Startet i Norwegian
 • Han startet fort å forvalte databaseinformasjonen her, men dette ble ikke satset på.
 • Han fokuserte deretter på å få opp internettsalget til Norwegian, som den gang solgte de fleste billetter gjennom reisebyråer. Dette skjedde ved å formatere om nettsiden.
 • Som markedsføringsdirektør i Norwegian målte han seg frem til hvilken metodikk som fylte setene billigst. Ved egen eksperimentering ble markedsføringen rimeligere.
 •  Norwegian hadde ikke god nok kultur for denne typen eksperimentering i lengden, og Carl ble sagt opp. (2004)
 • Det var etter Norwegian Carl begynte med Jazzcode
 • I dag lever han på å holde kurs og workshops gjennom jazzcode.

Jazzen:

 • Jazzmusikere er avhengige av publikums respons
 • Den kan enten være komponert med noter (optimaliseres), eller improviseres
 • Spilleprosessen i jazz har ikke endret seg med tiden selv om teknologien har avansert. Dette håper vi å kunne overføre til næringslivet.

Improvisasjonen:

 • Går utpå å utsette visse nøkkelbeslutninger til du ser hvilke forhold som gjelder
 • Improvisatorisk jazz er derfor mer mottakelig for publikums respons og kan tilpasse seg.
 • All improvisasjon og håndtering av komplekse situasjoner med mye usikkerhet, går ut på å innøve basiskunnskaper slik at disse ikke opptar fokus.
 • Mye endring krever mye tilpasning, mye improvisasjon.
 • Det er de “jazzaktige” improvisatoriske bedriftene som er i sterkest vekst i dagens turbulente samfunn. 
 • For best å kunne improvisere må man evne å lese omgivelsene og adaptere til omgivelsene i kollektivt samarbeid med andre.

Optimaliseringen:

 • Innarbeidet spisskompetanse og effektivitet går på bekostning av fleksibilitet
 • Et godt innøvd stykke i jazz, kan ikke endres godt etter respons fra publikum
 • Optimalisering gjør deg sårbar ettersom det finnes lite rom for tilpasning, alt er så innøvd.
 • Optimaliseringer blir stadig sjeldnere ettersom arbeidslivet blir mer og mer kompleks.

Motivasjon og kunnskap:

 • Situasjonsbetinget ledelse:
Høy kunnskap og lav motivasjon: Leder må overbevise Høy kunnskap og høy motivasjon: Leder må informere.
Lav kunnskap og lav motivasjon: Leder må engasjere Lav kunnskap og høy motivasjon: Leder må forklare

Kunnskap ^                                       –> Motivasjon –>

Prosesser som ikke påvirkes av teknologisk utvikling:

 • Forberede en tale, Håndtere en problemstilling, En graviditet, søvn, spising, kulturbygging og kreativitet er alle eksempler på prosesser som alltid vil ta lik tid.
 • Slike prosesser kan ikke automatiseres

Fokus:

 • Er din evne til å lytte eller prosessere omverden minus din indre dialog.
 • Dersom vi føler oss trygge, eller ikke prosesserer så mye internt, er det større fokus-overskudd til å håndtere andre ting.
 • Dette kan også ses i organisasjoner der interne prosesser og fokus på organisasjonen i seg selv, gir mindre fokus mot kunder og omgivelser.
 • En mer kompleks eller kaotisk hverdag, krever mer fokus.

Hvordan minimere indre dialog?:

 • Humor og betryggelse vil alltid minimere både egen og andres indre dialog
 • Legg vekt på en positiv samtale og kultur ettersom trygghet er en gjennomgående faktor for å minimere den indre dialogen.
 • Følelser, ferdigheter, mål og tolkning er alle med på å definere størrelsen på den indre dialogen.
 • Et lenger fokus på et tema kontra mindre fokus på flere temaer er med på å minimere disse faktorene.

Carl´s konkrete råd for arbeidslivet:

 1. Oppsøk de tingene du brenner for. Det er essensielt at du liker det du gjør, det er da du blir god og kan jobbe godt i lengden. (prøv mye forskjellig og kjenn etter, eksperimenter)
 2. Ikke definer at du skal en jobb, lær deg selv å jobbe. Lær for eksempel å “skrive touch” (uten å se på tastatur)
 3. Bli god på å øve. Dette er en ferdighet som kan anvendes på alt du skal gjøre. Tren på å lære fortere. Herunder innarbeide basisevner du alltid kan bygge videre på (mikrovaner som finmotorikk)
 4. Aksepter til enhver tid den situasjonen du er i, og se heller på hvilket potensial du kan utnytte herfra
 5. Bli mer obs på de tingene du kan, dette er en modell for innovasjon. (tren gjerne en så triviell ferdighet som å skrive)

2 Replies to “Carl Størmer – et sammendrag av foredrag”

 1. Bra sammendrag!
  Jeg kjenner Carl fra tidligere og treffer han jevnlig for interessante samtaler og vet at han er opptatt av å øve. Det må vi alle gjøre for å bli gode.
  En av grunnene til at vi ønsket at dere skal blogge, er jo for å øve, og du viser her at det faktisk hjelper 🙂
  Jeg håper du fortsetter å skrive og dele 🙂
  Lykke til fra Arne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *